Chương trình ưu đãi doanh nghiệp TOP VNR500

TIỆN ÍCH

 • Đáp ứng trọn gói các nhu cầu của KH với lãi suất, phí ưu đãi, cạnh tranh.
 • Tiết kiệm lượng chi phí cho doanh nghiệp khi tập trung giao dịch về ABBANK
 • Ưu tiên xử lý hồ sơ trong và ngoài giờ làm việc,

ĐỐI TƯỢNG

 • Các doanh nghiệp nằm trong Top VNR500 được định kỳ công bố hàng năm bởi báo điện tử Vietnamnet và Công ty cổ phần báo cáo Việt Nam (Viet Nam Report).

ĐẶC ĐIỂM

Tài trợ tín chấp:

 • Số tiền: 1 lần vốn điều lệ thực góp nhưng không quá 100 tỷ.
 • Mục đích: Bổ sung vốn lưu động.
 • Bảo đảm: tín chấp trên cơ sở cầm cố/thế chấp hàng tồn kho và phải thu luân chuyển.
 • Lãi suất: lãi suất ưu đãi nhất dành cho KHDN của ABBANK – 0.5%/năm.

Dịch vụ thanh toán và tiền gửi:

 • Miễn phí mở tài khoản và không cần duy trì số dư tối thiểu
 • Giảm đến 100% phí giao dịch tài khoản trong nước trong 06 tháng.
 • Các dịch vụ tập trung tiếp thị:
 • Dịch vụ quản lý các khoản phải thu, phải chi hộ
 • Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Bảo lãnh và TTQT:

 • Hạn mức bảo lãnh: 1 lần vốn điều lệ thực góp nhưng không quá 100 tỷ
 • Mục đích: Bảo lãnh trong nước và phát hành L/C nhập khẩu trả ngay.
 • Ưu đãi:
 • Giảm đến 50% phí dịch vụ TTQT trong năm đầu tiên
 • Áp dụng phí ưu đãi phát hành bảo lãnh 1 – 1.5%/năm
 • Ký quỹ mở L/C và phát hành bảo lãnh ở mức tối thiểu 0 – 5%

Ưu đãi khác

 • Tặng thẻ ABBANK Premier Client: ưu tiên xử lý giao dịch
 • Tặng thẻ Visa Debit và cấp hạn mức thấu chi cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ, GĐ Tài chính từ 100 – 300 triệu đồng.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến