ABBANK đạt lợi nhuận 113 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm 2009

Quý I/2009 vừa qua, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã đạt kết quả 87,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng ổn định, tính đến tháng 4/2009, ABBANK thu về 113.7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

 


Trong năm 2009, ABBANK đặt mục tiêu tăng 82% thu nhập thuần từ dịch vụ; lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ. Tước mắt, ABBANK vẫn tập trung vào các khách hàng truyền thống như: nhà thầu điện lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vốn lưu động và tài trợ xuất nhập khẩu. Về khách hàng cá nhân, ABBANK tập trung vào các sản phẩm vay mua nhà, mua xe.. và đẩy mạnh các sản phẩm giàu tính chất dịch vụ.

 

Hoạt động phát triển mạng lưới cũng được chú trọng, ABBANK dự kiến nâng cấp 24 Phòng giao dịch lên cấp Chi nhánh và thành lập thêm 20 PGD/CN mới, nâng mạng lưới lên gần 100 điểm trên toàn quốc.

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến