ABBANK đạt lợi nhuận 354 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2010

Sau 6 tháng đầu năm, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã đạt 64% kế hoạch năm 2010 với 354 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 45% kế hoạch 2 quý đầu năm. Tổng tài sản của ABBANK sau tháng 6/2010 ước đạt 31.743 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 88% kế hoạch năm nay.

Các chỉ số tài chính khác cũng có sự tăng trưởng ổn định: dư nợ tín dụng ước đạt 15.219 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái; huy động ước đạt 20.620 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2009.

Dự kiến trong tháng 7 ngân hàng sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 cho cổ đông với tỉ lệ tạm ứng là 5%. ABBANK kỳ vọng, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, ngân hàng sẽ sớm hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.
 

Riêng về vốn điều lệ, hiện nay ABBANK đã đạt mức vốn điều lệ 3.482 tỷ đồng và dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông với tỉ lệ chia là 10% để tăng vốn lên 3830 tỉ đồng vào cuối Quý IV năm nay.

Trong bối cảnh các ngân hàng cổ phần đang thiếu vốn theo qui định của Ngân hàng Nhà nước và có khả năng phải sát nhập nếu không có phương án thực hiện, ABBANK được ghi nhận là một trong các ngân hàng có bước chuẩn bị tốt về tăng trưởng qui mô vốn điều lệ theo đúng lộ trình đến 2015. Hiện nay ngân hàng đang hoàn thiện bản chiến lược hoạt động đến năm 2020 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ sau thông qua.
 

Một trong những điều đáng ghi nhận là ABBANK đang có sự hợp tác toàn diện và hiệu quả với các đối tác chiến lược lớn trong và ngoài nước. Ngoài cổ đông nước ngoài Maybank, ABBANK đang triển khai lộ trình hợp tác với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) với 2 chương trình:  Tư vấn phát triển tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tài trợ các doanh nghiệp cam kết bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. IFC cũng cam kết sẽ triển khai hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn khách hàng và tăng năng lực quản trị doanh nghiệp cho ABBANK.
 

Đối với cổ đông chiến lược trong nước, ABBANK tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình hợp tác về nguồn vốn, thu tiền điện, tài trợ các dự án, nhà thầu, phát hành trái phiếu EVN và ngày càng nhận được hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn điện lực Việt Nam.  Từ tháng 4/2010, ABBANK cũng triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho các doanh nghiệp mạnh thuộc Top VNR 500 trên toàn quốc. Hiện ABBANK có trên 10.460 khách hàng doanh nghiệp và 117.600 khách hàng cá nhân.
 

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBANK khẳng định: “Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, có thể nói ABBANK đang hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều khả năng sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và tiếp tục tăng trưởng tốt hơn vào các năm sau. Chúng tôi cũng tự tin cho rằng hiện nay ABBANK đang là một trong các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng vẫn bảo đảm các chỉ số an toàn, ổn định hệ thống”.
 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến