ABBANK lãi 214 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2013

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2013, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) hoạt động ổn định với các chỉ tiêu kinh doanh an toàn:

  • Tổng tài sản đạt đạt trên 50.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch 2013
  • Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 214,4 tỷ đồng
  • Dư nợ tín dụng đạt gần 32.000 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch quý II năm 2013
  • Huy động đạt trên 38.000 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch quý II năm 2013
  • Nguồn thu từ dịch vụ đạt 47,4 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch quý II năm 2013
  • Số lượng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân của ABBANK không ngừng tăng qua từng năm: gần 17.000 KHDN và trên 410.600 KHCN, đạt 97% kế hoạch quý II năm 2013 và tăng 33.774 khách hàng so với tháng 12/2012.

Định hướng 6 tháng cuối năm 2013, ABBANK sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay, trong đó ưu tiên đối tượng khách hàng SMEs, khách hàng hiện hữu và khách hàng sử dụng dịch vụ gia tăng (thanh toán, bảo lãnh, thanh toán quốc tế…). Bên cạnh đó, ABBANK tiếp tục rà soát, sàng lọc, đánh giá lại danh mục tín dụng bảo lãnh để kiểm soát rủi ro trong các hoạt động cho vay.

Về huy động, ABBANK sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng huy động với chính sách lãi suất bám sát thị trường và trần lãi suất của NHNN. Ngoài ra, ABBANK sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của các cổ đông lớn, các đối tác, khách hàng chiến lược như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Ngân hàng Maybank; Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco); đẩy mạnh các nguồn thu từ dịch vụ, bán chéo sản phẩm. ABBANK cũng sẽ tăng cường các chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh; theo dõi và đánh giá chất lượng nhân sự thông qua hệ thống chỉ tiêu KPIs.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến