ABBANK tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần thứ nhất trong năm 2009 cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2008 giữ lại và lợi nhuận kinh doanh đến 30/06/2009.


ABBANK sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2009 vào ngày 04/7/2009 với tỷ lệ tạm ứng là 5%. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt bắt đầu từ ngày 15/07/2009.

Cổ tức được trả vào tài khoản Quý cổ đông mở tại Ngân hàng An Bình. Quý cổ đông chưa có tài khoản Ngân hàng sẽ mở và chuyển tiền vào ngày 15/07/2009. Kính mời Quý cổ đông mang CMND liên hệ với một trong các điểm giao dịch của Ngân hàng An Bình để nhận cổ tức và hoàn thành các thủ tục liên quan.

 


ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến