ABBANK thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức lần 2

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng An Bình và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/5/2011, Ngân hàng TMCP An Bình xin thông báo đến quí cổ đông về ngày chốt danh sách và ngày chi trả cổ tức như sau:
1.    Ngày chốt danh sách: 17 giờ 10/6/2011
2.    Ngày chi trả cổ tức: 30/6/2011
3.    Nguồn: lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2010
4.    Tỉ lệ 4,7% trên số cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt (1 cổ phiếu được trả 470 đồng)
5.    Hình thức chi trả: tiền mặt, trả vào tài khoản cổ đông mở tại Ngân hàng An Bình.  Cổ đông chưa có tài khoản, Ngân hàng sẽ mở và chuyển vào. Xin mời quí cổ đông liên hệ với các chi nhánh / phòng giao dịch ABBANK kể từ ngày 30/6/2011 để rút / chuyển tiền từ tài khoản của cổ đông.  Số dư trong tài khoản được hưởng lãi không kỳ hạn theo qui định của ABBANK.
6.    Ngân hàng An Bình thực hiện khấu trừ tại nguồn khoản thuế thu nhập cá nhân bằng 5% trên số tiền trả cho cổ đông cá nhận theo qui định hiện hành của Cơ quan Thuế.

Sau ngày chốt danh sách, ABBANK sẽ gửi thư thông báo số tiền cụ thể cho quí cổ đông về địa chỉ đăng ký.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:


VPHĐQT tại TPHCM: 08-38244855, máy lẻ 1841, 1844. Email: uyenltt@abbank.vn; thuongnth@abbank.vn
VPHĐQT tại Hà Nội: 04-22166786Email: huyennt@abbank.vn; giangpn@abbank.vn

Trân trọng.

Hội đồng Quản trị ABBANK

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến