Kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2013 của ABBANK

Kết thúc quý III năm 2013, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt được một số chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng:

  • Tổng tài sản của ABBANK đạt trên 57.037 tỷ đồng, tăng 36% so với Quý III năm 2012
  • Vốn điều lệ đạt gần 4800 tỷ đồng, tăng 14 % so với quý III năm 2012
  • Lợi nhuận trước thuế lũy kế tính tới hết quý III năm 2013 đạt trên 316 tỷ đồng.
  • Huy động tăng 44% so với quý III năm 2012
  • Dư nợ tăng 85% so với quý III năm 2012
  • Thu nhập từ dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012.  Lũy kế quý III năm 2013, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 160 tỷ đồng, tăng trên 220%  so với quý III năm 2012.
Quý III năm 2013, số lượng Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân của ABBANK cũng đạt những con số tăng trưởng mạnh. Số lượng KHCN đạt 428,367 khách hàng. Số lượng KHDN đạt 17.589 khách hàng. Mạng lưới ABBANK cũng đạt 144 điểm, phủ rộng 29 tỉnh thành trên cả nước.
Năm 2013 cũng ghi dấu nhiều sự kiện ý nghĩa của ABBANK khi ABBANK tròn 20 năm thành lập. Cũng trong năm này, ABBANK đã thu hút thành công thêm một cổ đông lớn nước ngoài là Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thuộc World Bank (tháng 4/2013). Hiện, IFC là cổ đông lớn của ABBANK với 10% vốn điều lệ. Với sự tham gia góp vốn của IFC, và phần vốn nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần 20% của Maybank, vốn điều lệ của ABBANK tăng từ gần 4.200 tỷ đồng lên gần 4.800 tỷ đồng.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến