Sáu tháng đầu năm 2011, ABBANK đạt lợi nhuận 307,6 tỷ đồng

Kết thúc Qúy II/2011, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 46,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm với 307,6 tỷ đồng lợi nhụân trước thuế. Tổng tài sản của ABBANK đạt trên 38.955 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 81,2% kế họach cả năm.

Tính đến hết tháng 6/2011, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư của ABBANK đạt trên 25.940 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng khá tốt (25,8% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 75,9 % kế họach năm 2011).

Về dư nợ cho vay, tổng dư nợ của ABBANK đạt trên 19.148  tỷ đồng, hoàn thành 79,8% kế họach cả năm. Trong đó, cho vay doanh nghiệp chiếm 14.482 tỷ đồng và cho vay cá nhân chiếm 4.665 tỷ đồng.

Cũng sau Qúy II/2011, ABBANK đã mở rộng mạng lưới giao dịch lên tới 125 chi nhánh/phòng giao dịch tại 29 tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong tình hình kinh doanh với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2011, ABBANK vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2011 bao gồm: Tổng tài sản đạt mức 48.000 tỷ đồng; Vốn điều lệ đạt 4.200 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 664 tỷ đồng; Huy động đạt 34.160 tỷ đồng; Dư nợ cho vay đạt 24.000 tỷ đồng; Thu nhập thuần từ dịch vụ chiếm 12% trong tổng thu nhập thuần. Mạng lưới tăng lên đến 150 chi nhánh/phòng giao dịch và Qũy tiết kiệm tại 33 tỉnh thành trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, ABBANK cũng cam kết đảm bảo dự trữ bắt buộc và các tỷ lệ an toàn thanh khoản đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng nhà nước. Tại ĐHCĐ thường niên được tổ chức tháng 5/2011, Đại hội đã thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh của ABBANK trong năm 2011. Cụ thể, năm 2011 ABBANK phấn đấu giữ nhịp độ tăng trưởng tổng tài sản ở mức 26%, phát triển theo định hướng là một ngân hàng đa năng (Universal banking) tập trung vào hoạt động ngân hàng bán lẻ, lấy việc phục vụ và chăm sóc khách hàng làm trọng tâm. Phương châm của ABBANK là tăng trưởng cao nhưng bảo đảm tính an toàn và bền vững.

Về mục tiêu phát triển trung và dài hạn trong 10 năm tới, ABBANK phấn đấu vào “Top 10”  Ngân hàng TMCP lớn nhất VN về tổng tài sản, tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng và xã hội .
Để đạt được các mục tiêu này, ABBANK chú trọng đến các công tác chiến lược quan trọng như: Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược như Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Ngân hàng Malaisia Maybank và Công ty tài chính Quốc tế IFC để đưa ngân hàng vào qui trình hoạt động theo thông lệ quốc tế và mở ra những cơ hội kinh doanh trên thị trường quốc tế; Phát triển kinh doanh vào những phân khúc thị trường còn bỏ ngỏ; Hoàn thiện bộ máy quản lý rủi ro và bộ máy giám sát theo mô thức của ngân hàng hiện đại; Đầu tư vào công nghệ thông tin để thu hút khách hàng tiềm năng; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng những nhu cầu cao về kỹ năng và sự phục vụ khách hàng.

Bà Trần Thanh Hoa, Tổng giám đốc ABBANK cho biết: “Trước tình hình thị trường năm 2011 được dự báo là còn rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao, các ngân hàng cần có chiến lược phù hợp, công tác dự báo và điều hành sát thực tiễn đồng thời tăng cường năng lực tài chính, quản trị, quản lý rủi ro để đối phó với những rủi ro có thể phát sinh. ABBANK cũng không là ngọai lệ. Chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào công nghệ để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ với nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích và hiện đại; Tăng cường liên kết với các đối tác để đa dạng hoá hoạt động kinh doanh đồng thời tăng cường quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế để tránh khủng hoảng”.

 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến