Thông báo bổ sung về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Ngân hàng An bình - ABBANK xin thông báo đến Quý cổ đông:

Tại đợt chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 vào ngày 30/07/2010 với tỉ lệ là 5% / trị giá cổ phần sở hữu (theo danh sách đã chốt ngày  09/07/2010), Ngân hàng An Bình sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà các cổ đông cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định hiện hành của Cơ quan Thuế . Số thuế phải nộp là 5% trên tổng số tiền tạm ứng cổ tức mà Ngân hàng đã gửi thông báo.(*)

Trân trọng.

(*): Công văn số 451 của Tổng Cục Thuế ngày 8/2 ghi rõ: "Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: nếu chi trả các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại của năm 2009 trước ngày 01/7/2010 thì các khoản thu nhập này thuộc thu nhập được miễn thuế, đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế; nếu chi trả sau ngày 30/6/2010 thì phải tính thuế đối với khoản thu nhập này.
 

Theo Thông tư 84, thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.”
Thông tư 84 về thuế thu nhập cá nhân
Thông tư 160 về miễn thuế thu nhập cá nhân

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến