Thông báo chốt danh sách cổ phiếu thưởng năm 2010

1.Tên tổ chức phát hành:     Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
Trụ sở chính:    170 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM
Điện thoại:    (84-4) 3824 4855       Fax: (84.8) .3824 4759
Vốn điều lệ hiện tại    3.482.512.960.000 đồng

2. Cổ phiếu phát hành

Tên cổ phiếu:    Cổ phiếu Ngân hàng TMCP An Bình
Loại cổ phiếu:    Cổ phiếu phổ thông
Số lượng phát hành:    34.825.130 cổ phiếu
Trị giá theo mệnh giá:    348.251.300.000 đồng

3. Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ lên 3.830.764.260.000 đồng để bổ sung vốn kinh doanh, nguồn tăng: chia quỹ thặng dư vốn cổ phần.

4. Hình thức phân phối: mỗi cổ đông sở hữu số cổ phần vào ngày chốt sẽ được chia thêm 10% (ví dụ cổ đông sở hữu 10.000cp được chia 1.000cp), số lẻ thập phân sẽ được làm tròn  đến hàng đơn vị để không vượt trần được chấp thuận.

5.Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: ngày 13/12/2010.

6. Ngày phát hành: 16/12/2010.

7. Ngày trả Giấy xác nhận số dư sở hữu mới: kể từ ngày 27/12/2010.

Xin mời Quý cổ đông liên hệ nhận tại VP.HĐQT ABBANK:

TP.HCM
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38244855- số nội bộ: 1841; 1844;1846

Hà Nội
Lầu 4, 101 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-22166786; 04- 22427323
Lưu ý: Khi đến nhận Giấy xác nhận số dư sở hữu mới, Quí cổ đông vui lòng mang theo CMND, tờ Cổ phiếu hoặc Giấy các nhận số dư sở hữu cũ để trả lại Ngân hàng.
      
TM.HĐQT NGÂN HÀNG AN BÌNH
CHỦ TỊCH


 
VŨ VĂN TIỀN
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến