Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2011

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng An Bình và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/05/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 như sau:

  1. Ngày chốt danh sách: 12 giờ, ngày 07/01/2012.
  2. Ngày chi trả cổ tức: 18/01/2012.
  3. Tỉ lệ: 5% trên số cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt (01 cổ phiếu được trả 500 đồng).
  4. Hình thức chi trả: tiền mặt, trả vào tài khoản cổ đông đã mở tại Ngân hàng An Bình. Đối với cổ đông chưa có tài khoản, Ngân hàng sẽ mở và chuyển vào. Xin mời Quý cổ đông liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch ABBANK kể từ ngày 18/01/2011 để nhận tiền từ tài khoản của cổ đông. Số dư trong tài khoản được hưởng lãi không kỳ hạn theo qui định của ABBANK.
  5. Ngân hàng An Bình thực hiện khấu trừ tại nguồn khoản thuế thu nhập cá nhân bằng 5% trên số tiền trả cho cổ đông cá nhân theo qui định hiện hành của Cơ quan Thuế.

Sau ngày chốt danh sách, ABBANK sẽ gửi thư thông báo số tiền cụ thể cho Quý cổ đông về địa chỉ đăng ký.

Mọi thắc mắc, xin mời Quý cổ đông liên hệ VP.HĐQT ABBANK:

TP.HCM

VP.HĐQT, Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 08-38244855- số nội bộ: 1841; 1844; 1845.

Hà Nội

VP.HĐQT , Lầu 3, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, , Hà Nội.

Điện thoại: 04-22166786; 04-22427323.

Trân trọng.
 

TM. HĐQT NGÂN HÀNG AN BÌNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)

VŨ VĂN TIỀN

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến