Thông báo dời ngày chi trả cổ tức năm 2012

Theo qui định của Ngân hàng Nhà nước việc chi trả cổ tức năm 2012 chỉ được thực hiện  sau khi phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nay Ngân hàng An Bình xin thông báo sẽ dời lại ngày chi trả cổ tức là ngày thứ hai 29/04/2012 (nếu phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội cổ đông ngày 28/4 thông qua) thay vì ngày thứ bảy 27/04/2013 như đã thông báo trước đây.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến