Thông báo dời ngày đại hội cổ đông

         
TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO DỜI NGÀY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGKính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Do áp dụng các qui định tại Luật Tổ chức Tín dụng mới, Ngân hàng An Bình  cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục trước khi Đại hội, vì vậy Hội đồng Quản trị xin thông báo hủy ngày họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2011.

Ngày họp mới dự kiến trong tháng 04/2011 và sẽ được thông báo với Quý cổ đông sau.

Rất mong được sự thông cảm của Quý cổ đông.

Chân thành cám ơn.

Trân trọng.

TM. Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH
   (đã ký)
VŨ VĂN TIỀN

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến