ABBANK đạt 546,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 9/2010

Với 546,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tính đến tháng 9/2010, Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã tiến gần hơn đến chỉ tiêu kế hoạch của năm. Từ chỉ tiêu lợi nhụận ban đầu trình ĐHCĐ thường niên là 580 tỷ đồng, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã mạnh dạn tăng lên 630 tỷ đồng dựa trên kết quả kinh doanh ổn định và khả quan từ đầu năm đến nay. So với chỉ tiêu mới này, lợi nhuận trước thuế của ABBANK sau tháng 9/210 đã đạt 86,7% kế hoạch cả năm, tăng 94,1%  so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của ngân hàng hiện nay đạt mức 36.257 tỷ đồng, tương đương 99,1% kế hoạch cả năm (36.600 tỷ). Ở một số hoạt động, ABBANK cũng tiến sát hoặc vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, so với mục tiêu huy động 22.000 tỷ đồng trong năm 2010, chỉ sau tháng 9 ABBANK đã vượt mức với 23.671 tỷ đồng huy động được từ các tổ chức kinh tế và dân cư, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng có sự tăng trưởng ổn định từ đầu năm đến nay và được dự đoán sẽ không khó khăn để hoàn thành kế hoạch: dư nợ tín dụng tính đến tháng 9/2010 đạt 17.956 tỷ đồng, trong đó cho vay doanh nghiệp đạt 13.420 tỷ đồng (tăng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái) và vay cá nhân đạt 4.535 tỷ đồng (tăng 40,2% so với cùng kỳ 2009) . So với chỉ tiêu của năm 2010 là 19.000 tỷ,  tổng dư nợ cho vay của ABBANK hiện đã đạt 94,5% kế hoạch. Về mạng lưới giao dịch, tính đến tháng 9/2010, hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch của ABBANK đã vượt hơn 106 điểm trên toàn quốc và sẽ còn tiếp tục được mở rộng. Cụ thể, từ nay đến tháng 12/2010 ABBANK sẽ mở mới thêm  khoảng 10 chi nhánh/PGD/quỹ tiết kiệm khác như: PGD Mộc Châu (Sơn La), PGD Uông Bí (Quảng Ninh)…

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Tổng giám đốc ABBANK cho biết:  “So với những chỉ tiêu đề ra tại ĐHCĐ  thường niên vào tháng 3/210, tính đến nay ABBANK đã tiến gần đến đích và chắc chắn sẽ vượt kế hoạch. Ngân hàng cũng đang tập trung chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông với tỉ lệ chia là 10% để tăng vốn lên 3.830 tỉ đồng vào cuối Quý IV năm nay”.
 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến