ABBANK đạt lợi nhuận 150,4 tỷ trong Quý I/2010

Kết thúc Quý I/2010, Ngân hàng An Bình (ABBANK) có hoạt động kinh doanh khá thuận lợi, thể hiện sự tăng trưởng nhanh, ổn định. Tính đến ngày 31/03/2010, ABBANK đạt 150,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ số tài chính khác đều tăng trưởng đều đặn: tổng tài sản đạt 26.750 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 13.0660 tỷ đồng, huy động đạt 15.482 tỷ đồng. 
 

Năm 2009 vừa qua, tăng trưởng của ABBANK cao nhất từ trước đến nay, hầu như tăng gấp đôi 2008 trong mọi chỉ số như: tổng tài sản, huy động, lợi nhuận v.v… trong đó lợi nhuận tăng kỷ lục 500% so với năm 2008. Điều đáng mừng nhất là các chỉ số về thanh khoản đã đượ cải thiện đáng kể, tỷ lệ cho vay/huy động cũng ở mức tốt, nợ xấu chỉ còn 1,63% (năm 2008 vẫn còn 4%), đưa ngân hàng sang vị thế an toàn, đảm bảo cơ sở phát triển trong năm 2010.
 

Có được điều này, trước hết là nhờ ABBANK đã chú trọng ngay từ đầu công tác định hướng và xây dựng chiến lược. ABBANK cũng thành công trong việc tạo ra luồng sinh khí mới qua việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp vững mạnh, giúp nâng cao năng suất lao động và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CB-NV từ trước đến nay.
 

Để đạt được các chỉ tiêu của năm 2010, ABBANK đang phấn đấu tối đa để giữ tốc độ tăng trưởng  cao (35-40%) và có kế hoạch triển khai mạng lưới lên đến hơn 100 điểm trên toàn quốc. ABBANK cũng chú trọng tăng cường chất lượng dịch vụ với hy vọng mở rộng cơ sở khách hàng. Năm nay ABBANK sẽ đẩy mạnh những dịch vu phi tín dụng như thanh toán quốc tế, chuyển khoản, cash management, tư vấn tài chính, thu hộ tiền điện, thu hộ cho Deutsche Bank, Internet banking, thanh toán cổ tức qua e-payment, và nhiều dịch vụ khác.

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến