Ưu đãi tại nhà hàng Mây

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại Tiêu Dao Quán

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim II

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 5% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi mua hàng thực phẩm trên Adayroi.com

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 07/03/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% giá trị giao dịch
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Golden River

 • Thời gian ưu đãi: đến 20/07/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vatel Saigon

 • Thời gian ưu đãi: đến 15/07/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn đồ ăn (chưa có VAT)
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Khách sạn Wyndham Legend Halong

 • Thời gian ưu đãi: đến 07/08/2017.
 • Hình thức ưu đãi: Giảm 10% - 20% cho các sản phẩm, dịch vụ
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

AMBROSIA PREMIUM FOODS

 • Thời gian: Từ nay đến 10/07/2017.
 • Khuyến mại: Giảm giá 5%.
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK.

NHÀ HÀNG ĐỈNH VIỆT

 • Thời gian: Từ nay đến 25/07/2016.
 • Khuyến mại: Giảm giá từ 5% - 10%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

BLUE LOTUS CONVENTION CENTER

 • Thời gian: Từ 15/05/2016 đến 15/05/2017
 • Khuyến mại: từ 10% - 15%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

NHÀ HÀNG CỐI XAY GIÓ

 • Thời gian: Từ nay đến 10/06/2017
 • Khuyến mại: Giảm giá 10%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

NHÀ HÀNG QUÊ NHÀ

 • Thời gian: Từ nay 20/05/2017
 • Khuyến mại: Từ 10% - 15%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

TRỌN NĂM THIẾT ĐÃI TỪ ABBANK VISA

 • Thời gian: Từ nay đến 30/11/2016
 • Khuyến mại: từ 15-20%
 • Loại thẻ áp dụng: Thẻ ABBANK Visa

NHÀ HÀNG HẢI CẢNG

 • Thời gian: Từ nay đến 31/10/2016
 • Khuyến mại: giảm giá 10%/hóa đơn
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK
 • Trang 2/2
 • 1
 • 2
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến