1800.1159

Nhà hàng Kiến Anh

Giảm 5% trên toàn bộ hóa đơn thanh toán. Giảm 5% trên toàn bộ hóa đơn thanh toán.

Ưu đãi tại nhà hàng Vịnh Hải Sản

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại No Stress Cafe

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại nhà hàng Mây

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại Tiêu Dao Quán

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim II

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim I

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi mua hàng thực phẩm trên Adayroi.com

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 07/03/2017

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ABBANK Visa

Nhà hàng Golden River

Thời gian ưu đãi: đến 20/07/2017

Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán

Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vatel Saigon

Thời gian ưu đãi: đến 15/07/2017

Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn đồ ăn (chưa có VAT)

Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Khách sạn Wyndham Legend Halong

Thời gian ưu đãi: đến 07/08/2017.

Hình thức ưu đãi: Giảm 10% - 20% cho các sản phẩm, dịch vụ

Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

AMBROSIA PREMIUM FOODS

 • Thời gian: Từ nay đến 10/07/2017.
 • Khuyến mại: Giảm giá 5%.
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK.

NHÀ HÀNG ĐỈNH VIỆT

 • Thời gian: Từ nay đến 25/07/2016.
 • Khuyến mại: Giảm giá từ 5% - 10%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

BLUE LOTUS CONVENTION CENTER

 • Thời gian: Từ 15/05/2016 đến 15/05/2017
 • Khuyến mại: từ 10% - 15%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

NHÀ HÀNG CỐI XAY GIÓ

 • Thời gian: Từ nay đến 10/06/2017
 • Khuyến mại: Giảm giá 10%
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2