Camera Sáng Tạo

Thời gian ưu đãi: 01/12/2017 Đến 01/12/2018

Hình thức ưu đãi: Giảm 5% cho tất cả các khách hàng dùng thẻ ABBANK để thanh toán

Địa điểm: Chi nhánh áp dụng ưu đãi và số điện thoại: 

  • Showroom Thế giới sáng tạo số 26 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, HCM

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến