Chả cá Ân Ngư

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 20/06/2018.

Hình thức ưu đãi:

  • Giảm 10% trên giá đồ ăn cho khách hàng sử dụng thẻ ABBANK để thanh toán.

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình/chính sách khuyến mại khác.

Địa điểm: 100 Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0902.933.716

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến