Chiết khấu BTC xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A)

Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ là việc Ngân hàng ứng trước tiền hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp ứng nhu cầu xoay vòng vốn lưu động cho khách hàng

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Khách hàng được nhận tiền ngay sau khi xuất hàng và hoàn chỉnh Bộ chứng từ XK;
 • Giúp cho việc xoay vòng vốn được nhanh chóng và sử dụng vốn hiệu quả hơn;
 • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các cơ hội kinh doanh của khách hàng;
 • Tỷ lệ cấp tín dụng trên TSBĐ cao, số tiền được ABBANK ứng trước cao;
 • Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi BCT bị bắt lỗi .

Đối tượng

 • Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Lãi suất

 • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ 

Đặc điểm

 • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ ghi trên BCT theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN
 • Thời hạn chiết khấu: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
 • Tỷ lệ chiết khấu: Theo giá trị khoản phải thu 

Hồ sơ đăng ký

 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Đề nghị chiết khấu (bản gốc);
 • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu (bản gốc)
 • Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản tương đương;
 • Hối phiếu đòi nợ (nếu có) và BCT giao hàng theo hợp đồng ngoại thương;
 • Điện chấp nhận thanh toán từ ngân hàng thu hộ/ngân hàng thanh toán (nếu có)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.

Tài trợ thương mại

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án...

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất Ngoại tệ là hình thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh với nguồn trả nợ...

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến