Cho vay đồng tài trợ

Sát cánh thêm sức mạnh.

Tiện ích sản phẩm - Lăi suất cạnh tranh.
- Phí dịch vụ cạnh tranh và linh hoạt theo uy tín khách hàng.
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.
- Đội ngũ nhân viên năng động, tận tình, chuyên nghiệp.
Mức vay - Loại tiền vay - Mức vay: tùy thuộc vào từng dự án cụ thể và phù hợp với nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.
- Loại tiền cho vay: VND hay USD.
Phí - Lãi suất - Phí đầu mối: theo quy định hiện hành của ABBANK.
- Phí khác và lăi suất: do các bên đồng tài trợ thỏa thuận và thống nhất.
Giải đáp thắc mắc Bạn hãy truy cập Hỏi đáp để tìm kiếm các câu hỏi tư vấn; hoặc chat trực tuyến với ABBANK; hoặc liên hệ tới Callcenter: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 để được tư vấn chi tiết.

Thông tin sản phẩm

Đối tượng

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
 • Các dự án lớn khả thi và:
  1. Mức vay của khách hàng để thực hiện dự án vượt mức giới hạn cho vay của ABBANK theo qui định hiện hành (vượt 15% vốn tự có đối với 1 khách hàng) và/hoặc;
  2. Khi ABBANK và các tổ chức tín dụng muốn phân tán rủi ro khi cho vay và/hoặc;
  3. Khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều tổ chức tín dụng khác nhau.

Nguyên tắc cho vay đồng tài trợ

 • Các bên tham gia đồng tài trợ sẽ chọn ra một ngân hàng làm ngân hàng đầu mối để triển khai.
 • Các bên đồng tài trợ sẽ cùng tiến hành thẩm định dự án.
 • Các bên đồng tài trợ thống nhất hạn mức cho vay, điều kiện cho vay với khách hàng thông qua ngân hàng đầu mối.

Thời hạn vay - Phương thức cho vay

 • Thời hạn vay:
  1. Trung hạn: Từ trên 01 năm đến 05 năm.
  2. Dài hạn: Trên 05 năm.
  3. Ân hạn: Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể.
 • Phương thức cho vay: Tài trợ theo từng dự án đầu tư.
 • Phương thức trả nợ: Lăi và nợ gốc trả định kỳ theo thỏa thuận giữa các bên đồng tài trợ và khách hàng.

Tài sản đảm bảo

 • Bất động sản: nhà ở, nhà xưởng, nhà văn phòng, quyền sử dụng đất…
 • Động sản: phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng hóa tồn kho…
 • Chứng từ có giá: sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu…
 • Tài sản hình thành trong tương lai (tài sản hình thành từ vốn vay).
 • Tài sản đảm bảo khác.

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK và các bên tham gia đồng tài trợ.

Cho vay doanh nghiệp

Ưu đãi lãi suất - Bứt phá thành công

Nhằm đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí lãi vay, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, ABBANK triển khai chương trình “Ưu đãi lãi suất - Bứt...

Tài trợ VND lãi suất ngoại tệ

Giảm chi phí tài chính cho sản xuất kinh doanh.

Cấp hạn mức thanh toán tiền điện doanh nghiệp

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, chủ động trong việc thanh toán các hóa đơn tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp; ABBANK cấp...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến