1800.1159

SẢN PHẨM CHO VAY THẤU CHI

Tiện ích sản phẩm
 • Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ABBANK.
 • Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam;
 • Có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 65 tuổi;
 • Có hộ khẩu/tạm trú dài hạn tại địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh của ABBANK hoặc các địa bàn lân cận nơi ABBANK cho vay.
Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi (theo mẫu ABBANK).
 • Giấy ủy quyền trích tài khoản (theo mẫu của ABBANK).
 • Giấy tờ liên quan đến TSĐB (bản chính (nếu có)).
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ABBANK.
Lãi suất và phí
 • Theo lãi suất quy định hiện hành của ABBANK.
Đặc tính sản phẩm:
 • Mục đích vay: Tiêu dùng.
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Tài sản đảm bảo: Có hoặc không có tài sản đảm bảo
 • Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng.
 • Hạn mức cấp tối đa:
  1. Thấu chi tín chấp: tối đa 5 lần thu nhập ổn định hàng tháng và không quá 100 triệu đồng.
  2. Thấu chi có TSBĐ là Bất động sản: tối đa 8 lần thu nhập ổn định hàng tháng và không quá 300 triệu đồng.
  3. Thấu chi có TSBĐ là sản phẩm huy động vốn (SPHĐV: là sổ tiết kiệm; số dư tài khoản; giấy tờ có giá ngắn hạn: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và các SPHĐV khác được quy định từng thời kỳ): Có thể lên đến 100% giá trị SPHĐV.
 • Phương thức trả nợ:
  1. Trả nợ lãi: hàng tháng.
  2. Trả nợ gốc: ABBANK sẽ tự động trích thu số tiền đã thấu chi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng ngay khi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng có số dư. Vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi, khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã thấu chi.

Cho vay cá nhân

Cho vay tiêu dùng EVN

Khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay chỉ trong vòng 8h làm việc với thủ tục hủ tục đơn giản, nhanh chóng mà điều...

Cho vay thấu chi dành cho CBNV EVN

Khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay chỉ trong vòng 8h làm việc với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và điều kiện...

Cho vay thấu chi

Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ABBANK, mà chỉ trả lãi trên số...

Tính toán khoản vay

Bạn vui lòng cung cấp thông tin

Tháng Đây là thời hạn vay tối đa của khoản vay.
%/Năm Nhập lãi suất để tính bảng trả tiền hàng tháng.
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới.
Số tiền tối đa bạn có thể vay 0 VNĐ
Bạn muốn vay hết hạn mức, hay chỉ nhập 1 phần số tiền muốn vay
VNĐ Nhập số tiền hoặc dùng công cụ kéo bên dưới. Số tiền bạn nhập không được vượt quá Số tiền bạn có thể vay
Lưu ý:
 • 1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ
 • 2. Bản ước tính chỉ mang tính chất tham khảo