Chuyên viên Giám sát Tín dụng (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Đánh giá, rà soát và hệ thống hóa các văn bản nội bộ cùa ABBANK đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và ABBANK

 • Thực hiện việc xây dựng chi tiết cấu phần kế hoạch giám sát tuân thủ theo phân công được giao, đảm bảo tính tuân thủ với thực tại hoạt động tại ABBANK và các quy định của pháp luật.

 • Thực hiệnviệc kiểm tra, kiểm soát, giám sát tính tuân thủ của các đơn vị này trong hoạt động kinh doanh. Đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng các quy định, quy chế, quy trình của pháp luật, của Ngân hàng nhà nước và nội bộ ABBank.

 • Thực hiện theo dõi, đôn đốc nhắc nhở đối với các ĐVKD trên toàn hệ thống trong việc khắc phục các sai phạm, các khuyến nghị sau kiểm tra trong nội bộ ABBANK hoặc của các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm toán bên ngoài

 • Thực hiện theo dõi, cập nhật nội dung thay đổi đối với các văn bản quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, của nội bộ ABBANK, giúp các ĐVKD trên toàn hệ thống dễ dàng nắm bắt và thực hiện đầy đủ theo quy định.

 • Thực hiện các công việc được giao liên quan đến phòng chống và xử lý các hành vi vi phạm quy định nội bộ, gian lận, tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố, lệnh cấm vận, giao dịch giả mạo và các hành vi vi phạm pháp khác tại ngân hàng ABBANK.

  Theo dõi, cập nhật thay đổi thường xuyên các nội dung liên quan đối với ủy quyền trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được ủy quyền, nhằm hệ thống hóa và chuẩn hóa công tác phân công, phân nhiệm và ủy quyền nội bộ trong hệ thống.

 • Thực hiện kiểm tra, rà soát các giao dịch đáng ngờ trên hệ thống T24 và các phần mềm giao dịch khác tại ABBANK nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những giao dịch có độ rủi ro cao, gây thất thoát tài sản của ABBANK và những hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo tất cả các giao dịch, những hành vi vi phạm có thể được kiểm soát.

   

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
 • Nắm vững nghiệp vụ về tài chính, Ngân hàng;
 • Nắm vững các quy định, chính sách, quy chế, quy trình vận hành các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng; nghiệp vụ bảo lãnh;
 • Am hiểu về chính sách và quy trình quản lý rủi rotrong công tác hoạt động nghiệp vụ;
 • Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đơn vị, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Giam sat Tuan thu_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/12/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến