Chuyên viên Kế hoạch Phát triển mạng lưới (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Khảo sát thiết kế cải tạo và phối hợp lập dự toán cho các dự án cải tạo thành lập mới/ di dời/ xây dựng/ sửa chữa nâng cấp trụ sở CN/PGD.

 • Theo dõi đôn đốc các bên thực hiện công tác phê duyệt và chào thầu, chọn thầu, ký hợp đồng thi công với nhà thầu.
 • Tham gia đàm phán thương thảo về tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công trong quá trình chọn thầu.
 • Tổ chức triển khai theo dõi, giám sát thi công, nghiệm thu bàn giao/ quyết toán dự án theo đúng kế hoạch tiến độ.
 • Đảm nhiệm PM của các dự án (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án) khi có yêu cầu giao việc trực tiếp.
 • Phối hợp thực hiện chào giá, chọn thầu; làm đầu mối thực hiện quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệm thu và bàn giao sử dụng công trình sau khi cải tạo.
 • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị khảo sát tìm kiếm, thương thảo và đánh giá chất lượng trụ sở của địa điểm hiện hữu hoặc dự kiến thuê/mua làm trụ sở CN/PGD.
 • Theo dõi hỗ trợ công tác bảo hành bảo trì nâng cấp, cải tạo sửa chữa hàng năm hoặc đột xuất của các đơn vị kinh doanh theo từng điểm được giao.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng/ Kiến trúc sư hoặc chuyên ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thiết kế xây dựng tối.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Phát triển mạng lưới, Quản lý Dự án; Giám sát xây dựng cơ bản trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV PTML_Nguyen Van A)

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến