Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Kiểm toán các chương trình kiểm toán hoạt động, thẩm định báo cáo tài chính theo kế hoạch đã được duyệt
  • Kiểm toán theo kế hoạch đã được Ban kiểm soát phê duyệt, ngoài ra thực hiện kiểm toán đột xuất theo yêu cầu
  • Phát hiện, báo cáo các dấu hiệu vi phạm và sai phạm để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động của Ngân hàng.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kinh tế, ngoại thương.
  • Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro trong công tác hoạt động nghiệp vụ.
  • Có kinh nghiệm về kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nguồn vốn, kiếm toán các công ty con trực thuộc
  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Kế toán/ Nguồn vốn/ Thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV KTNB_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/03/2019

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến