Chuyên viên/Nhân viên Giám sát và khắc phục nợ có vấn đề (Ban Xử lý nợ - Hội sở Hà Nội)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, phân tích, theo dõi tình trạng khoản nợ khi mới phát sinh vấn đề.

- Cảnh báo kịp thời khi khoản nợ có diễn biến xấu hơn và/hoặc cảnh báo về việc cần tập trung xử lý nhiều hơn cho khoản nợ;
- Theo dõi và báo cáo cập nhật kịp thời quá trình khắc phục/xử lý của Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và Ban XLN đối với những khoản nợ này.

- Tổng hợp các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo phát sinh khác

- Theo dõi biến động của nợ có vấn đề phát sinh hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, cảnh báo kịp thời khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

- Giám sát, theo dõi biến động nhân sự từng ĐVKD, địa bàn\khu vực;

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Trưởng phòng/Trưởng Ban chỉ đạo/phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học các ngành Luật; Xã hội hoặc Kinh tế, Tài chính Ngân hàng.
  • Có hiểu biết, kiến thức về xử lý nợ xấu, tín dụng ngân hàng, luật pháp…
  • Có khả năng soạn thảo văn bản.
  • Chủ động hợp tác nhiệt tình trong công việc.

    HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

    Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email:  tuyendunghn@abbank.vn

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến