Chuyên viên/Nhân viên Tài chính Kế toán - Phòng Kế toán tổng hợp - Khối Tài chính Kế toán (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Lập báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất của ABBANK theo quy định của NHNN, chuẩn mực kế toán Việt Nam(VAS) và quốc tế (IFRS).

  • Làm đầu mối làm việc với các cơ quan như kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, cơ quan Nhà nước về việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra liên quan đến Tài chính kế toán.

  • Hạch toán, theo dõi việc trích lập/chi trả các khoản thu nhập liên quan đến người lao động, bảo hiểm tiền gửi, thuế; kiểm tra, đối chiếu trích lập dự phòng rủi ro.

  • Kê khai, quyết toán thuế TNDN, thuế GTGT, thuế nhà thầu, thuế TNCN(không thường xuyên), thuế môn bài, các loại thuế khác (nếu có) cho toàn ABBANK.

  • Cập nhật chế độ Thuế và hướng dẫn cụ thể các nghiệp vụ liên quan đến Thuế

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng

  • Anh văn khả năng giao tiếp tốt, soạn thảo văn bản, trình độ B trở lên, thành thạo vi tính văn phòng

  • Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: nhungdth@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV TCKT_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/06/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến