Chuyên viên Phát triển Kinh doanh - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Lên ý tưởng, soạn thảo, trình ký các tờ trình, quyết định, thông báo hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các chương trình khuyến mại, thi đua

 • Đăng ký, thông báo thể lệ tới cơ quan hữu quan (Cục Xúc Tiến Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh thành) để xin phép triển khai tại từng địa bàn có ABBANK trú đóng và phổ biến xuống từng ĐVKD

 • Viết bài PR, soạn thảo và thiết kế các thư ngỏ, bản tin nội bộ, ... để phổ biến toàn hệ thống

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để:

+ Thiết kế các ấn phẩm, tài liệu tiếp thị liên quan đến từng chương trình, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng

+ Xây dựng các phần mềm, ứng dụng liên quan để quản lý chương trình.

+ Giám sát việc quảng bá chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng

 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chương trình (training, tư vấn, PR nội bộ, trình phê duyệt các trường hợp ngoại lệ)

 • Tổ chức, giám sát, báo cáo kết quả các chương trình quay số, rút thăm trúng thưởng

 • Quản lý các ấn phẩm, tài liệu tiếp thị, quà tặng tồn từ các chương trình và lên kế hoạch xử lý các loại quà tồn

 • Thống kê, tổng kết số liệu và báo cáo Giám đốc Khối KHCN, Ban Điều hành và cơ quan nhà nước phụ trách khuyến mại về kết quả của từng chương trình đã triển khai

 • Tham gia các chương trình hỗ trợ bán hàng trực tiếp theo yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành có liên quan (Tài chính ngân hàng, QTKD, Marketing, ...)
 • Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên ứng viên biết sử dụng các ứng dụng thiết kế/đồ họa.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: nhungdth@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Phat trien Kinh doanh KHCN_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/11/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến