Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng - Xây dựng mô hình & Công cụ quản trị rủi ro (Hội Sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phân tích, đánh giá các rủi ro hoạt động và đề xuất các công cụ, phương pháp giúp quản lý, giảm thiểu các rủi ro hoạt động;
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn nhằm áp dụng hiệu quả các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro hoạt động trên toàn Ngân hàng. Hỗ trợ Đơn vị kinh doanh thực thi các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro hoạt động;
 • Xác định và phân tích các rủi ro và tình huống rủi ro có thể và đang phát sinh trong hoạt động vận hành của Ngân hàng;
 • Đánh giá mức độ tác động của các rủi ro và tình huống rủi ro đối với hoạt động vận hành của Ngân hàng và đề xuất các giải pháp giúp ngăn ngừa, khắc phục và giảm thiểu rủi ro hiệu quả;
 • Nghiên cứu, đánh giá mô hình, công cụ và các phương pháp quản lý rủi ro hiện đang áp dụng tại Ngân hàng và đề xuất các cải tiến nâng cao hiệu quả;
 • Đảm bảo công tác quản lý rủi ro hoạt động, sự cố tổn thất được thực hiện hiệu quả chặt chẽ và thống nhất trong toàn Ngân hàng giúp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Định lượng: Toán kinh tế, Toán tài chính, Toán tin ứng dụng, Tài chính Ngân hàng..
 • Thành thạo về toán phân tích thống kê, phân tích định lượng, có kiến thức tốt về xác xuất thống kê
 • Am hiểu về lập trình, thành thạo ít nhất một trong những ngôn ngữ sau: Matlab, R, SAS, Python,..
 • Có kiến thức về dữ liệu/ xử lý dữ liệu, có thể sử dụng SQL để quản lý/ truy xuất dữ liệu,..
 • Có kinh nghiệm trực tiếp trong nghiên cứu, phát triển và thực hiện các loại mô hình định lượng hóa rủi ro,
 • Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng, có kiến thức về mô hình định giá, phân tích thị trường tài chính, kiến thức về quản lý rủi ro,..

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV QLRR Xay dung mo hinh_Nguyen Van A)

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến