Chuyên viên Tài chính Kế toán - Khối Tài chính kế toán (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện, điều phối, xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính toàn ngân hàng, từng ĐVKD, Khối Hội sở;
 • Theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình thực hiện kinh doanh so với lập kế hoạch của các Đơn vị;
 • Tổng hợp, phân bổ chi tiết các chỉ tiêu toàn hệ thống theo từng nghiệp vụ, từng Đơn vị kinh doanh;
 • Tham gia hỗ trợ hoàn thành các Dự án của Khối (Insight, Báo cáo tập trung,...)
 • Hỗ trợ cung cấp số liệu cho các Khối/Phòng/Ban/Chi nhánh theo yêu cầu;
 • Phân tích hoạt động kinh doanh toàn hàng;
 • Hỗ trợ Phòng Phát Triển Mạng Lưới trong công tác tìm kiếm mặt bằng, thương thảo giá thuê và hợp đồng thuê nhà làm văn phòng cho các ĐVKD, giám sát quá trình thực hiện việc mở chào giá với các Khối/Phòng ban
 • Tham gia lập và bảo vệ Kế hoạch Kinh doanh của ĐVKDCN và khu vực được phân công;
 • Thu thập và xử lý dữ liệu Báo cáo tài chính các Ngân hàng để lập các chỉ số tài chính;
 • Thực hiện công tác xử lý dữ liệu bằng SQL.
 • Giám sát hàng ngày hoạt động MM, bond, ủy thác, đặt cọc của Khối Nguồn Vốn và Đầu Tư trên cơ sở tính toán FTP đối với sổ kinh doanh. Theo dõi hiệu quả giao dịch;
 • Phối hợp với các Đơn vị, Phòng Nghiệp vụ xử lý, điều chỉnh hợp lý các sai sót phát sinh trong quá trình hạch toán;
 • Rà soát, tính toán chỉ số tài chính của các ngân hàng trên toàn hệ thống;
 • Đối chiếu số liệu, kiểm tra hồ sơ thanh toán, thực hiện phân bổ chi phí cho các Đơn vị: chi phí cước SMS Banking; chi phí truyền số liệu (thuê kênh riêng, internet…);
 • Rà soát, kiểm tra các báo cáo trước khi gửi đến các đơn vị liên quan

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan như Toán Tin, Toán Thống Kê,..
 • Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng;

 • Có kiến thức về thị trường tiền tệ, phân tích tài chính,..

 • Có kiến thức về SQL, Quản trị Rủi ro, Luật,...

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: nhungdth@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Tai chinh Ke toan_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 30/03/2019

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến