Chuyên viên Tài chính Kế toán - Phòng Quản lý bảng cân đối Kế toán - Khối Tài chính Kế toán (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Phân tích và xây dựng các báo cáo liên quan đến quản lý thanh khoản, lãi suất, tái cấu trúc bảng cân đối kế toán.
  • Phát triển và cập nhật các công cụ quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro lãi suất
  • Dự phóng thanh khoản, các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động
  • Theo ủy quyền của ALCO thưc hiện quản lý và giám sát hiệu quả trên sổ Banking book

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tiếng Anh giao tiếp tốt
  • Tin học văn phòng, biết SQL, chạy các mô hình toán kinh doanh là một thế mạnh.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong cân thanh khoản nguồn vốn.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: nhungdth@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV TCKT_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/06/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến