Chuyên viên Thẩm định Tài sản (TP Hồ Chí Minh, Long An, Vũng Tàu, Đồng Nai)

*Làm việc tại: TP Hồ Chí Minh, Đức Hòa (Long An), Bà Rịa - Vũng Tàu, Long Thành (Đồng Nai)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Trực tiếp thẩm định giá tài sản
  • Thu thập dữ liệu thị trường tài sản tại khu vực được giao thẩm định
  • Tổng hợp các thông tin và phân tích biến động thị trường.
  • Lập báo cáo đánh giá diễn biến thị trường, đề xuất điều chỉnh mức giá thị trường hoặc các quy định thẩm định nội bộ ABBANK.
  • Các báo cáo khác theo quy định của Phòng Thẩm định Tài sản và ABBANK

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, hoặc chuyên ngành Thẩm định giá; Kỹ sư xây dựng, cử nhân chuyên ngành Quản lý dự án, cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai hoặc tương đương
  • Kinh nghiệm khảo sát thị trường và khai thác thông tin..
  • Kỹ năng quan sát hiện trạng tài sản, hiện trạng quy hoạch.
  • Ưu tiên Nam và ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc và hiểu biết về ngành thẩm định giá tại Việt Nam.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV TDTS_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/03/2019

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến