Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hội sở TP Hồ Chí Minh)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thẩm định các khoản cấp tín dụng vượt thẩm quyền của các Đơn vị kinh doanh (ĐVKD), đánh giá và đưa quan điểm độc lập về việc cấp tín dụng với mỗi hồ sơ tín dụng;

 • Lập báo cáo tái thẩm định, thể hiện rõ quan điểm đề xuất từ chối cấp tín dụng hoặc đồng ý cấp tín dụng (kèm các biện pháp quản lý rủi ro trong trường hợp cấp tín dụng) và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy trình tín dụng;

 • Thẩm định trực tiếp khách hàng khi được phân công hoặc tự đề xuất;

 • Tham gia các buổi họp cấp tín dụng theo quy định;

 • Định kỳ hoặc bất thường, thực hiện kiểm tra thực tế các khách hàng đã phê duyệt cấp tín dụng;

 • Phối hợp với Bộ phận xử lý nợ (Ban xử lý nợ), đề xuất các biện pháp xử lý đối với các khoản nợ quá hạn/nợ xấu;

 • Phối hợp với Phòng Quản lý Tín dụng về việc nhận số liệu hoặc cung cấp số liệu phục vụ cho việc thẩm định các nhóm khách hàng liên quan;

 • Phối hợp với Phòng Giám sát tín dụng, cung cấp thông tin hoặc nhận thông tin từ các khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành có liên quan.
 • Có nghiệp vụ về thẩm định tín dụng và khả năng kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ;

 • Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro trong công tác hoạt động nghiệp vụ;

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình Tầng 8, 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
 • Vui lòng gửi đơn theo mẫu ứng tuyển và gửi về: vthphuon@abbank.vn

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến