Chuyên viên Tư vấn Pháp lý - Phòng Pháp chế (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tư vấn những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các Đơn vị trên toàn hệ thống

 • Đưa ra những khuyến cáo về mặt rủi ro pháp lý đối với từng vấn đề phát sinh

 • Phân tích, cập nhật các quy định pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt động của ABBANK;

 • Cập nhật văn bản pháp luật và lập bảng tổng hợp quy định của pháp luật hàng tháng;

 • Phân tích chi tiết các nội dung pháp lý mới quan trọng có ảnh hưởng đến tổ chứcvà hoạt động của ABBANK;

 • Rà soát về mặt pháp lý đối với các hợp đồng ký kết giữa ABBANK và các khách hàng đối tác

   

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

 • Nắm vững các kiến thức pháp luật cơ bản ,đặc biệt là Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Hôn nhân & Gia đình, Pháp luật về Giao dịch bảo đảm,..

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ hành nghề Luật sư.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn

với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Tu van Phap ly_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/12/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến