CV/NV Tài chính Kế toán - Phòng MIS & IFRS - Khối Tài chính Kế toán (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Bộ phận Báo cáo quản trị:
 • Xây dựng, theo dõi, đánh giá và kiểm soát, tham mưu cho Ban lãnh đạo về việc thực hiện kế hoạch tài chính của Đơn vị.
 • Nghiên cứu của yêu cầu khác của NHNN, lãnh đạo Ngân hàng và của các định chế tài chính quốc tế khác để thực hiện thiết lập các báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng.
 • Tổng hợp báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quí, năm
 • Kiểm soát số liệu trên hệ thống kế toán, phân tích số liệu kế toán, tài chính để phục vụ làm báo cáo quản trị. Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu
 • Tổ chức, làm việc với các phòng ban về các vấn đề phát sinh của hệ thống
 • Tham gia vào việc xây dựng: chính sách kiểm soát doanh thu và chi phí
 • Thực hiện các công việc khác.
 1. Bộ phận Báo cáo thống kê:
 • Phụ trách và tìm hiểu các yêu cầu báo cáo của SBV để thực hiện và kiểm soát báo cáo
 • Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết
 • Kiểm tra và thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
 • Cung cấp số liệu cho kiểm toán
 • Thực hiện các công việc khác.

             YÊU CẦU CHUNG:

 1. Yêu cầu kiến thức/chuyên môn có liên quan:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành QTKD, Tài chính ngân hàng, Kế toán …
 • Am hiểu và có kinh nghiệm tổ chức và xử lý dữ liệu lớn
 • Có kiến thức về ngân hàng, phân tích tài chính, kế toán
 1. Kỹ năng và kinh nghiệm liên quan:
 • Truyền đạt, giao tiếp và xử lý tốt.
 • Phân tích tình huống tốt
 • Tổng hợp và phân tích số liệu
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, PowerPoint và MS Office, sử dụng và lập trình SQL
 • Có kinh nghiệm lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Ngân hàng
 • Kinh nghiệm thu thập, tổ chức và xử lý số liệu
 • Biết và sử dụng T24, SBV, Báo cáo BI, … hiểu các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: tối thiểu trình độ B trở lên
 1. Các phẩm chất cá nhân cần có:
 • Trung thực, thẳng thắn, hòa động, năng động và nhạy bén
 • Có tinh thần cầu tiến, tiếp thu cái mới

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến