1900.571.581

Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Khối Tài chính kế toán - Hội sở)

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 07/03/2017 đến hết ngày 31/03/2017. Hồ sơ vui lòng gửi qua email phuongdn@abbank.vn và...

Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Gia Lai)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2017 đến hết ngày 20/03/2017. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển mạng lưới - Khối Chiến lược và Phát triển - Hội sở TP.Hồ Chí Minh

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/03/2017 đến hết ngày 15/03/2017. Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email tuptc@abbank.vn