1900.571.581

Giới thiệu

Tin tức

Tin Cổ đông

Tuyển dụng

Chuyên viên/Nhân viên Bảo Lãnh

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/04/2017 đến hết ngày 15/05/2017. Anh/chị ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendung@abbank.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp...

Giám đốc/Phó Giám đốc Chánh Hưng

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/04/2017 đến ngày 20/05/2017. Anh/chị ứng viên quan tâm vui lòng gửi Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: tuyendung@abbank.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp...

Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng KHDN

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2017 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm). Các Ứng viên quan tâm vui long gửi CV...