Dịch vụ chi hộ lương/ hoa hồng đại lý/ ủy nhiệm chi

Là dịch vụ do ABBANK thực hiện việc chi lương / hoa hồng cho nhân viên hoặc đại lý của khách hàng theo danh sách gởi cho ABBANK bằng cách ghi nợ tài khoản của khách hàng tại ABBANK

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, chi phí nhân công.
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện chi hộ lương cho từng nhân viên, chi hộ tiền hàng, hoa hồng địa lý,…

Đối tượng

 • Tất cả các Khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Đặc điểm

 • Thực hiện nhanh chóng và chính xác do giao dịch được thực hiện bởi nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng.
 • Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong việc chuyển tiền mặt.
 • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
 • An toàn và bảo mật tối đa cho khách hàng.

Dịch vụ cộng thêm

 • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
 • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.

Phí dịch vụ

 • Phí cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.

Hồ sơ đăng ký

 • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
 • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên chi.
 • KH có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách.

Dịch vụ quản lý tiền tệ

Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu...

Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận...

Dịch vụ nộp ngân sách Nhà nước ( thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thông qua việc kết nối...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến