Dịch vụ nộp ngân sách Nhà nước

Nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thông qua việc kết nối trực tuyến với cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan và Kho bạc nhà nước.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

  • Khách hàng được ghi nhận việc nộp thuế ngay tại thời điểm hoàn tất thủ tục qua quầy giao dịch của ABBANK.
  • Cho phép khách hàng thực hiện nộp thuế qua mạng lưới rộng khắp của ABBANK trên toàn quốc.
  • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc giao dịch vào những ngày cuối tháng.
  • Nhận được sự hướng dẫn kê khai thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp của nhân viên ABBANK.

Đối tượng

  • Tất cả các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Phí dịch vụ

  • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Đặc điểm 

  • Căn cứ vào Bảng kê nộp thuế do khách hàng cung cấp, ABBANK sẽ thực hiện giao dịch thanh toán thuế nội địa, thuế XNK một cách nhanh chóng, kịp thời.
  • Thông tin về việc khách hàng nộp thuế được chuyển qua Cơ quan thu thuế nội địa, thuế XNK ngay tại thời điểm thu thuế.
  • Dòng tiền sẽ được chuyển về tài khoản của Cơ Quan thu thuế nội địa, thuế XNK trong cùng ngày làm việc nếu việc nộp thuế được thực hiện trước giờ cut-off time hoặc được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo nếu việc nộp thuế thực hiện sau giờ cut-off time.

Hồ sơ đăng ký

  • Xuất trình Bảng kê nộp thuế/ Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước khi thực hiện nộp tiền thuế

Dịch vụ quản lý tiền tệ

Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu...

Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận...

Dịch vụ nộp ngân sách Nhà nước ( thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thông qua việc kết nối...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến