DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRỌN GÓI

Thấu hiểu những khó khăn về tài chính mà Quý Doanh Nghiệp phải đối mặt khi điều hành và quản trị một doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, với mục đích san sẻ, hỗ trợ và giúp...

Thu/chi hộ bằng hình thức Ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi

ABBANK thực hiện việc thu/chi hộ theo danh sách yêu cầu, bằng cách ghi nợ/ ghi có tài khoản của người sử dụng dịch vụ của khách hàng hoặc người thụ hưởng, đồng thời ghi có/ ghi nợ...

Kết chuyển số dư tập trung

Đây là dịch vụ nhằm quản lý tài khoản cho các doanh nghiệp SME có nhiều tài khoản tại ABBANK và có nhu cầu kết chuyển tập trung vốn về một tài...

Chi hộ lương/hoa hồng đại lý/ủy nhiệm chi

Là dịch vụ do ABBANK thực hiện việc chi lương / hoa hồng cho nhân viên hoặc đại lý của khách hàng theo danh sách gởi cho ABBANK bằng cách ghi nợ tài khoản...

Thu hộ và chi hộ tiền mặt tại quầy

Là dịch vụ mà ABBANK thực hiện thu hộ hoặc chi hộ tiền mặt tại quầy giao dịch của ABBANK cho người sử dụng dịch vụ của khách hàng/ người thụ hưởng, đồng thời ghi có/ ghi nợ...

Nộp ngân sách nhà nước (Thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu)

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu (XNK) một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng/nơi được chỉ định để thu hộ tiền mặt theo yêu cầu, vận chuyển tiền và nộp vào tài khoản của khách...

Chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Đây là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi được chỉ định để thực hiện chi hộ tiền mặt bằng VND theo yêu cầu từ khách hàng trong ngày hành...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến