Thông tin sản phẩm:
 • Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
 • Mức cấp tín dụng: Theo nhu cầu, hiểu quả phương án kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng
 • Phương thức cho vay: Từng lần/ Hạn mức.
 • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ
 • Tài sản bảo đảm: Sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá, bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị,…
 • Lãi suất vay: Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
 • Tài sản đảm bảo: BĐS/ STK, HĐTG, GTCG/ PTVT (rủi ro trung bình hoặc thấp)/ MMTB (rủi ro trung bình hoặc thấp). Trong đó, BĐS đảm bảo tối thiểu 70% mức cấp tín dụng có TSBĐ.
 • Chính sách ưu đãi dành cho KH trung thành: 
- Ưu đãi tỷ trọng đảm bảo bằng BĐS.
- Tăng tỷ lệ cho vay/TSBĐ đến 100% giá trị BĐS, 90% giá trị động sản.
- Ưu đãi giảm tỷ lệ ký quỹ phát hành bảo lãnh tối thiểu dự thầu: 0%; bảo lãnh khác: 5%.

Đối tượng:  Doanh nghiệp vừa và nhỏ  (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) có nhu cầu được ABBANK tài trợ với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.