Thông tin sản phẩm:
  • Mức cấp tín dụng: Theo nhu cầu của khách hàng, và tối đa 7 tỷ đồng
  • Mục đích cho vay: đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn của khách hàng như: Vốn lưu động thường xuyên, Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất, Xây dựng, sữa chữa văn phòng, nhà xưởng
  • Phương thức cho vay: Từng lần.
  • Thời hạn vay: tối đa 60 tháng.
  • Loại tiền vay: VND
  • Lãi suất: cạnh tranh, ưu đãi theo từng gói lãi suất
  • Tài sản đảm bảo: BĐS hoặc STK, HĐTG, GTCG theo quy định của ABBANK.
Đối tượng: Doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu được ABBANK cấp tín dụng dựa trên tài sản bảo đảm (cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu chi) để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.