Thông tin sản phẩm:
  • Thủ tục đơn giản, thời gian giao dịch nhanh chóng.
  • Mức phí dịch vụ cạnh tranh.
  • Đa dạng ngoại tệ.
  • Tỷ giá hấp dẫn.
Đối tượng:
  • Cá nhân người Việt Nam.
  • Cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày: Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK