FINTECH VIỆT NAM

  • Thời gian: Từ nay đến 31/05/2017
  • Khuyến mại: Giảm giá 10%
  • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK

VIỄN THÔNG A

  • Thời gian: 10/06/2016 đến 31/07/2016
  • Kênh thanh toán: website Vienthonga.vn
  • Khuyến mại: Giảm 10% cuối tuần và 5% các ngày trong tuần
  • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến