1900.571.581

Ưu đãi tại nhà hàng Vịnh Hải Sản

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại No Stress Cafe

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại Amazing Fitness

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại nhà hàng Mây

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi tại Tiêu Dao Quán

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim II

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim I

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

SALON QUEEN HAIR

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/11/2017

Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK

Ưu đãi mua hàng thực phẩm trên Adayroi.com

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 07/03/2017

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ABBANK Visa

Ưu đãi tại siêu thị Saigon Co.op

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 27/01/2017

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ABBANK Visa

Giảm giá 15% khi mua hàng tại Lazada và thanh toán qua Napas

Thời gian ưu đãi: Từ 12/12/2016 đến 13/12/2016

Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng là chủ thẻ ABBANK YOUcard

Ưu đãi mở thẻ đồng thương hiệu ABBANK - EFORA

Thời gian ưu đãi: Từ 05/12/2016 đến 04/01/2017 

Phạm vi áp dụng: Hệ thống cửa hàng EFORA trên toàn quốc

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký mở thẻ đồng...

Vietjet Air

Thời gian khuyến mãi: Từ hôm nay đến 11/12/2016, 12h – 14h mỗi ngày.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK 

 

Adayroi.com

Ưu đãi hoàn tiền 20% khi thanh toán trên Adayroi.com bằng thẻ ABBANK YouCard qua Napas

Thời gian ưu đãi: Từ 01/12/2016 đến 22h 03/12/2016.

Cửa hàng thời trang cao cấp Dandy

Thời gian ưu đãi: Từ 25/07/2016 đến 25/07/2017

Hình thức ưu đãi: Giảm 10% tổng giá trị hóa đơn

Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK