Cất cánh dễ dàng với Vietnam Airlines 2017

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Chả cá Ân Ngư

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 20/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Góc Hà Thành

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 01/08/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ly Lucky Star – Spa and Beauty

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 50% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Chương trình ưu đãi giá vé máy bay Vietnam Airlines Mùa Thu Vàng

 • Thời gian ưu đãi:Từ 15/08/2017 đến 31/08/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi giá vé máy bay
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Mùa Xuân Spa

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 26/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Steak out

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 10/07/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Kamala Beauty Việt Nam

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 01/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 30% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi dịch vụ tư vấn du học tại TRAUM

 • Thời gian ưu đãi: Áp dụng đến hết 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Miễn phí tư vấn và hoàn thiện hồ sơ xin visa du học
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ...

Mua 3 vé, 4 người xem với thẻ ABBANK VISA tại CGV Cinema

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/09/2017
 • Hình thức ưu đãi: Tặng thêm 1 vé 2D miễn phí
 • Loại thẻ áp dụng: Thẻ ABBank Visa

Ưu đãi tại No Stress Cafe

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại nhà hàng Vịnh Hải Sản

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại Tiêu Dao Quán

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim I

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 5% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim II

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 5% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến