CAM RANH RIVIERA RESORT

  • Thời gian: Từ nay đến 31/12/2016
  • Hình thức ưu đãi: Giảm 20% giá phòng, 15% giá dịch vụ Spa và 10% dịch vụ ăn uống
  • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ ABBANK
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến