Steak out

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 10/07/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Kamala Beauty Việt Nam

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 01/06/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 30% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi dịch vụ tư vấn du học tại TRAUM

 • Thời gian ưu đãi: Áp dụng đến hết 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Miễn phí tư vấn và hoàn thiện hồ sơ xin visa du học
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ...

Mua 3 vé, 4 người xem với thẻ ABBANK VISA tại CGV Cinema

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/09/2017
 • Hình thức ưu đãi: Tặng thêm 1 vé 2D miễn phí
 • Loại thẻ áp dụng: Thẻ ABBank Visa

Ưu đãi tại No Stress Cafe

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại nhà hàng Vịnh Hải Sản

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

SALON QUEEN HAIR

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 15/11/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại Amazing Fitness

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% phí dịch vụ
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại nhà hàng Mây

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại Tiêu Dao Quán

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018.
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim I

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 5% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Nhà hàng Vịnh hải sản Hoàng Kim II

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 5% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Ưu đãi tại siêu thị Saigon Co.op

 • Thời gian áp dụng: Từ nay đến 27/01/2017
 • Hình thức ưu đãi: Quà tặng (bộ hộp thủy tinh) cho hóa đơn từ 1.500.000 đồng
 • Loại thẻ áp dụng: Chủ thẻ ABBANK Visa

Ưu đãi mua hàng thực phẩm trên Adayroi.com

 • Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 07/03/2017
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 10% giá trị giao dịch
 • Loại thẻ áp dụng: Mọi loại thẻ của ABBANK

Giảm giá 15% khi mua hàng tại Lazada và thanh toán qua Napas

 • Thời gian ưu đãi: Từ 12/12/2016 đến 13/12/2016
 • Hình thức ưu đãi: Ưu đãi 15% tổng hóa đơn thanh toán
 • Loại thẻ áp dụng: thẻ ABBANK YOUcard
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến