icon
Department
Khối Khách hàng cá nhân
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
15/07/2020
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description

Đơn vị: Trung tâm Thẻ - Khối Khách hàng Cá nhân - HO Hà Nội

 • Hạch toán các bút toán trên phần mềm kế toán của ABBANK theo quy trình hạch toán kế toán đã ban hành nhằm đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các giao dịch thẻ ABBANK trên các kênh thanh toán thẻ tại nước ngoài, và giao dịch thẻ nước ngoài trên các thiết bị thanh toán thẻ của ABBANK;
 • Hoàn tiền các chương trình khuyến mại dành cho thẻ quốc tế;
 • Kiểm tra, quản lý số dư các tài khoản kế toán do cá nhân phụ trách hạch toán;
 • Phân bổ phí thu nhập/chi phí từ dịch vụ thẻ quốc tế cho ĐVKD;
 • Theo dõi, đối chiếu số liệu, báo cáo, kiểm tra tính chính xác của các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán thẻ, thanh toán quốc tế;
 • Hỗ trợ ĐVKD kiểm tra chấm quỹ ATM ABBANK;
 • Tham gia đào tạo nghiệp vụ kế toán thanh toán thẻ cho các ĐVKD theo chỉ đạo của cấp quản lý;
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Bộ phận;
 • Tham mưu Trưởng Bộ phận trong việc xây dựng, điều chỉnh các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Bộ phận;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
icon
Requirement
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, Giao dịch viên,...
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thẻ quốc tế Visa nói riêng và các loại thẻ ngân hàng nói chung trên thị trường Việt Nam và thế giới.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Tiếng Anh đọc hiểu.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)