Gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại HO và ĐVKD khu vực HCM và ABBANK Bình Dương

  • Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại HO và ĐVKD khu vực HCM và ABBANK Bình Dương” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 1/7/2019;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) Bảo trì, sửa chữa thay thế vật tư máy phát điện tại HO và ĐVKD khu vực HCM và ABBANK Bình Dương, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC ban đầu: 14 giờ 00 ngày 9 tháng 7 năm 2019.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 16 tháng 7 năm 2019.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

 

Tin tức mới nhất

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến