Giảm giá trực tiếp 19% vào mỗi Thứ Tư hàng tuần và giảm giá 9% cho các ngày còn lại khi đặt phòng tại Agoda

Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến 31/03/2020.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế Visa do ABBANK phát hành (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).

Nội dung chương trình khuyến mãi: Với mỗi đặt phòng trên Agoda, chủ thẻ ABBANK Visa sẽ nhận được giảm giá trực tiếp 19% vào mỗi Thứ Tư hàng tuần và giảm giá 9% cho các ngày còn lại.

Kênh bán áp dụng: Chỉ áp dụng khi đặt phòng trên Agoda tại đường link: www.agoda.com/visavn

Điều kiện điều khoản: Quý khách vui lòng tham khảo tại đây

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến